Pro vyřízení víza potřebujete žádost. Žádost o vízum do Číny je rozložena do sedmi částí na čtyřech stranách.

Část první se týká osobních údajů. Vyplňujete zde celé své jméno, pohlaví, státní příslušnost, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, rodinný stav, současné zaměstnání a informace o Vašem pasu. Poslední položka se Vás ptá, jak rychle potřebujete vízum vyřídit. Klasická doba vyřízení je 4 dny, minimální pak do dalšího pracovního dne.

Další částí jsou „Informace o cestě“, kde vyplníte body týkajících se Vašeho pobytu v Číně. Kromě důvodu cesty zadáte datum vstupu a předpokládaný počet vstupů do země, dobu Vašeho nejdelšího jednorázového pobytu, kontakt na místo ubytování, určení plátce Vašich nákladů spojených s pobytem, pojištění, kontakt na zvoucí stranu a rovněž kontakt na Vám příbuznou osobu v Číně.

Informace o rodině, studiu nebo práci patří do třetí části v žádosti o vízum do Číny. Vypisujete běžné informace jako adresu, email, telefonní číslo, školu nebo zaměstnání a rodinné příslušníky. K nim vyplníte jména, státní příslušnosti, povolání a vztahy. Posledním řádkem je jméno a telefon na kontaktní osobu v nutných případech.

V části „Ostatní informace“ jsou vyžadovány fakta o Vašich minulých cestách do Číny a různých okolnostech při pobytech zde. Otázky ohledně zdravotního stavu patří také do této části a jsou pouze obecného charakteru.

„Další prohlášení“ je prostor, kde máte možnost doplnit Vámi zvolené informace, ke kterým se žádost o vízum do Číny přímo nevztahuje.

V části „Podpis“ prohlašujete, že je vše vyplněno pravdivě, což stvrdíte vlastním podpisem.

Poslední část se věnuje informaci o vyplnění žádosti. V případě, že žádost o vízum do Číny vyplňuje osoba jiná, než sám žadatel, uvedou se zde její údaje.